Over SeniorenPC.nl

SeniorenPC is de wegwijzer op het internet

Woningcorporatie Nijestee vindt dat betrokken bewoners zorgen voor een prettige buurt. Het leren omgaan met een computer draagt hieraan bij. Via het internet raakt u eerder op de hoogte van buurtactiviteiten. Zo kunt u informatie bijhouden over wat er speelt in de omgeving en het aanbod van verschillende organisaties. Computeren kan helpen bij het vinden van sociale contacten in de buurt of het vinden van mensen die bijvoorbeeld een boodschap voor u kunnen doen.

Om deze reden steunt Nijestee het werk van Stichting Senioren Werkplaats Groningen. Door ruimte te bieden, en onze communicatiekanalen beschikbaar te stellen voor het werven van vrijwilligers. Het lesmateriaal, scholing en overige vrijwilligerskosten, en de benodigde apparatuur zoals computers, zijn in de Oosterparkwijk betaald door het Annie Tak Fonds: http://www.annietakfonds.nl

De computercursussen voor senioren blijken in de Oosterpark een succes te zijn. Inmiddels breiden ze zich uit: ook in Lewenborg en Paddepoel werken Nijestee en de stichting Senioren Werkplaats samen. Stichting Senioren Werkplaats werkt in aanvulling op de bestaande projecten en instanties die zich hiermee bezig houden.